SM4RT

Řešení projektu

ŘEŠENÍ PROJEKTU

FÁZE PROJEKTU

Fáze A. PŘÍPADY VYUŽITÍ 

  • Rešerše aktuálních národních i mezinárodních aktivit v oblasti chytrého měření s ohledem na tržní, legislativní a regulatorní aspekty. 

Fáze B. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 

  • Analytické činnosti soustředěné na specifikaci technických možností a limitů technologií v komunikačním a řídicím řetězci z pohledu stávajících technologických řešení i jejich alternativních konceptů. 

Pro zefektivnění abstrakce a dekompozice úloh, jsou fáze A a B cíleně odděleny tak, aby byly nezávisle analyzovány potřeby a dostupná řešeníVe fázi C bude hodnocena míra pokrytí identifikovaných případy využití jednotlivými alternativami technického řešení. 

Fáze C. MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ A SYNTÉZA ZÁVĚRŮ 

  • Na základě výstupů z předchozích fází A a B budou v této fázi formulovány jednotlivé scénáře realizace využití SM, pro které budou specifikovány a vyhodnoceny různé klíčové výkonnostní ukazatele.  
  • Po jejich evaluaci bude provedeno multikriteriální vyhodnocení jednotlivých scénářů, které povede k syntetizování závěrů pro formulaci opatření a zefektivnění využití chytrých měření v jednotlivých případech využití. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info