SM4RT

Přínosy nasazení chytrého měření pro společnost a regulátora

SMYSL PROJEKTU SM4RT

Smyslem projektu je vytvořit komplexní multikriteriální
analýzu, požadavky na infrastrukturu chytrého měření
a ovládání zátěže jednotlivými skupinami uživatelů
s maximální využitelností. 

 

Maximalizace využitelnosti infrastruktury 

Projekt výrazně podporuje veřejný zájem plošného nasazení SM. Cílí na maximalizaci využitelnosti infrastruktury z pohledu zákazníka prostřednictvím nových služeb a jejich využití.  

Minimalizace dopadů nových služeb či produktů na bezpečnost a stabilitu  

SM4RT minimalizuje dopady nových služeb či produktů na bezpečnost a stabilitu provozu elektrizační soustavy, fungování energetických trhů a regulátorovi poskytuje potřebné podklady pro harmonizaci regulačních a legislativních opatření.  

Komplexní analýza dopadů zavedení technologie smart meteringu (SM)

V rámci projektu bude vypracována komplexní analýza dopadů zavedení SM pro jednotlivé skupiny uživatelů. Zvýšená pozornost bude kladena především na využitelnost pro zákazníky.  

PROČ SM4RT?

Oblast energetiky prochází výraznou transformací spojenou s digitalizací, zaváděním nových technologií a tržních mechanismů. Právě na tyto změny a dynamický vývoj reaguje projekt SM4RT, který se zaměřuje na zavádění technologie smart meteringu. Ta umožní koncovým zákazníkům zapojení do inovativních služeb, které budou mít výrazný dopad nejen na zákazníky samotné, ale i na technické, tržní a regulator prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info